Catering & Cafetaria Doklanden in Delfzijl

Klant: Catering & Cafetaria Doklanden uit Delfzijl

Website: www.doklanden.nl

Omschrijving: Catering & Cafetaria Doklanden wilde graag een website die modern en eenvoudig te onderhouden was. Daarnaast was het de wens om meer onderscheid te maken in Catering en het Cafetaria. Alle relevante informatie, zoals Catering, Cafetaria en contact gegevens moesten op een eenvoudige manier te vinden zijn.

De website is in WordPress gemaakt.

De meeste foto’s zijn ook door ons gemaakt.